Privacy & Cookie Policy 

1. Algemeen

Deze Privacy & Cookie Policy beschrijft de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en leven de toepasselijke wetgeving na o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”).

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Dauwen Koen BVBA met maatschappelijke zetel te De Paepestraat 13, 2200 Herentals ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0452.260.124 (hierna “Dauwen Koen” en “Wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.koendauwen.be erna ‘de Website’).

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van onze Website en van personen die zich inschrijven voor de diensten of producten die wij leveren. Deze omvatten meer bepaald:

Wij verwerken uw naam, voornaam, en contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens, IP adres, enz.). Deze gegevens worden door ons niet op eigen initiatief verwerkt, maar wel omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, bijvoorbeeld op het ogenblik van registratie op onze website of bij het plaatsen van een bestelling.

Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt (zoals geslacht, interesses, enz.).

Het meedelen van deze gegevens aan ons geldt als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van deze Privacy en cookie policy.

Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via cookies. Zie hieronder meer informatie i.v.m. ons gebruik van cookies.

4. Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen (bijvoorbeeld bij registratie op de Website of tijdens het plaatsen van een bestelling), en deze Privacy en Cookie policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Naast uw toestemming geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten of goederen te kunnen aanbieden als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond).

5. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy en cookie policy (o.a. nieuwsbrieven, mailings en advertenties). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@koendauwen.be.

Wij hebben echter wel het recht om uw gegevens te delen met het bedrijf dat onze website beheert, met het oog op een optimale werking van onze website en het oplossen van eventuele technische problemen i.v.m. onze website. Wij hebben van dit bedrijf sluitende contractuele garanties verkregen dat zij uw gegevens op strikt confidentiële wijze zullen behandelen en dat zij uw gegevens niet zullen doorgeven aan derde partijen.

Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten.

We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten. Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of te vrijwaren of om de veiligheid van de gebruikers van de Website of van de Website te vrijwaren.

6. Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

Deze Privacy Policy blijft geldig tussen uzelf en ons tot een van de partijen de contractuele relatie schriftelijk opzegt (opzeg kan per email). De verwerking van uw persoonsgegevens blijft geldig tot de opzeg van de contractuele relatie tussen uzelf en ons. Bij beëindiging van de contractuele relatie, zullen wij automatisch uw persoonsgegevens verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens eventueel na beëindiging gedurende zes maanden te bewaren, om u de mogelijkheid te geven deze gegevens te recupereren indien u de opzeg zou willen herroepen of uw gegevens zou willen overzetten naar een ander contract.

7. Recht van toegang, verbetering, en verzet

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een mail te sturen aan info@koendauwen.be.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, door een mail te sturen aan info@koendauwen.be.

Bij vragen tot toegang of verbetering van gegevens vragen we u om steeds een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren vooraleer we deze informatie meedelen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan info@koendauwen.be (eveneens met toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart). U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen. Bepaalde diensten kunnen dan wel geweigerd worden.

U ben steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons meedeelt.

8. Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: info@koendauwen.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

9. Datalekken

Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: info@koendauwen.be be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

10. Veiligheid

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw inloggegevens, paswoorden, of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Onze Website bevat links naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

11. Informatie i.v.m. cookies

11.1 Informatie over ons gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze Website te meten.

11.2 Toestemming

Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden. Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en cookie policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan onze Website. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze Website nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek aan de Website. Als u niet wil dat een website cookies op uw computer plaatst, kan u uw browser zo instellen.

11.3 Uw browserinstellingen veranderen

U kan via uw webbrowser cookies uitschakelen of blokkeren.

Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet correct zullen verschijnen, of dat u (bepaalde delen van) onze Website niet correct zal kunnen bezoeken.

11.4 Welke cookies gebruiken wij op de Website?

Op onze Website kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van de Website te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties van aanbiedingen en voordelen te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, banners, andere advertenties, enz. (reclameprofilering); enz.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die wij op onze Website gebruiken en een link naar hun privacy policy.

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook Pixel https://www.facebook.com/policies/cookies/

Wordpress https://wordpress.org/about/privacy/